Цифровой звук192 Кбит/с - часть 2


/p>

Тест по среднему значению разницы формы исходного и кодированного сигнала

0.5% от ИС

Название кодера

Режим работы

СРФР

Макс. РФС

26,8268572 Lame v.3.61 Fast mode 465,950965 10409
26,81249238 GOGO v.2.35.1 Psycho off 466,2005987 11097
26,79384428 Lame DLL v.3.83 Fast mode 466,525067 10660
26,61515469 Lame v.3.85 Fast mode 469,6572365 9017
26,59950897 Lame v.3.84 Fast mode 469,9334869 9017
25,97684666 Lame v.3.84 New code fast mode 481,1977436 7693
25,97684666 Lame v.3.84 Old code fast mode 481,1977436 7693
25,66935475 Lame v.3.85 New code fast mode 486,9619872 7693
25,66935475 Lame v.3.85 Old code fast mode 486,9619872 7693
25,15029503 GOGO v.2.35.1 Psycho on 497,0120623 9674
24,90373852 GOGO DLL v.2.3 501,9326713 13543
24,82736949 Lame v.3.61 High Quality 503,476617 8479
24,73159684 Audioactive Production Studio v.1.5.5b Fast mode 505,4263209 10783
24,73159684 Audioactive Production Studio v.1.5.4 Fast mode 505,4263209 10783
24,67273014 Audioactive Production Studio v.1.5.5b High Quality 506,6322183 12468
24,67273014 Audioactive Production Studio v.1.5.4 High Quality 506,6322183 12468
24,67273014 Audioactive Production Studio v.2.0.4j High Quality 506,6322183 12468
24,66673069 Lame v.3.85 High Quality 506,7554415 10497
24,65927437 Lame v.3.84 High Quality 506,9086711 10497
24,65534485 Lame DLL v.3.83 High Quality 506,9894611 10497
24,56777951 Lame v.3.61 508,7964907 8465
24,3783777 GOGO v.2.35.1 Psycho off 512,74946 10749
24,3783777 GOGO v.2.35.1 Psycho on 512,74946 10749
24,32953279 Audioactive Production Studio v.2.0.4j Fast mode 513,7788755 10764
23,81776581 Fraunhofer Radium MP3 codec v.1.263 High Quality 524,8183268 11907
23,71474145 Lame v.3.84 New code high quality 527,0983041 8631
23,71474145 Lame v.3.84 Old code high quality 527,0983041 8631
23,5816646 XingMP3 Encoder v.1.5 Hi Frequency Mode 530,0728432 11251
23,3824541 Microsoft WMA V7   534,5888822 11164
23,37319806 Fraunhofer Radium MP3 codec v.1.263 Fast mode 534,8005851 13794
23,33454472 XingMP3 Encoder v.1.5 Standard mode 535,6864748 11251
23,0168072 Lame v.3.85 New code high quality 543,0814053 8837
23,0168072 Lame v.3.85 Old code high quality 543,0814053 8837
22,2162858 XingMPEG Encoder v.2.20   562,6503058 13270
22,0313494 XingMP3 Encoder v.1.5 Hi Frequency Mode 567,3733268 10545
22,02521552 XingMP3 Encoder v.1.5 Standard mode 567,5313365 10520
21,10215353 SCMPX v.1.5.1 Standard mode 592,3566039 13846
20,93864054 Freeware AAC Encoder v.0.61 Standard mode 596,9824056 10381
20,93589315 Freeware AAC Encoder v.0.61 LTP mode 597,0607467 10381
20,9222445 Freeware AAC Encoder v.0.61 TNS mode 597,45024 12418
20,91632424 Blade Encoder DLL v.0.93.4   597,6193454 13989
20,91089455 Freeware AAC Encoder v.0.61 LTP&TNS mode 597,7745222 12418
20,821569 SCMPX v.1.5.1 Fast mode 600,3390043 24998
19,43248411 Blade Encoder DLL v.0.91   643,2528097 14484
18,74913285 PULSE MP3 Master v.2.0 Standard mode 666,6975002 13398
17,92471428 PULSE MP3 Master v.2.0 Fast mode 697,3611857 18112
4,76083188 LQT Liquid v.4.0   2625,591559 45430
4,656682128 LQT Liquid v.4.0 2684,314638 45646
<


Содержание  Назад  Вперед